6 marca 2020 roku o godzinie 17 w czytelni biblioteki