Nasza biblioteka uzyskała dofinansowanie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Promocja czytelnictwa” Nasz wniosek pt. "Czytam! Nowocześnie"! uzyskał dotację w kwocie 19 880,00zł. Celem programu jest wspieranie różnych form promowania czytelnictwa.

Logo MKiDN

W ramach zadania pt. "Czytam! Nowocześnie!" dofinansowanego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury ogłaszamy powiatowy konkurs plastyczny.

Konkurs

Regulamin konkursu

 

Bożonarodzeniowy powiatowy konkurs plastyczny - Plakat

Regulamin konkursu (PDF)

Plakat Konferencja 

 

Dofinansowano ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa NArodowego w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2012-2025

Informacja o otwarciu biblioteki w wymienione soboty od godziny 9 do 13 w styczniu: 21 go oraz 28go, w lutym 11go oraz 25go

Terminy mogą ulec zmianie. Aktualne informacje na profilu Facebook

 

Zapraszamy do wzięcia udziału w Powiatowym Konkursie Plastycznym „Mój widok z okna”.
Konkurs jest częścią zadania „Śląsk – moje miejsce na Ziemi”.
„Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury”

Logo "Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego"

Powiatowy konkurs plastyczny "Mój widok z okna" - składanie prac od 4 do 26go maja 2023r.

Regulamin konkursu oraz karta zgłoszenia

 

Zapraszamy na Narodowe Czytanie utworów Adama Mickiewicza ze zbioru "Ballady i romanse", które odbędzie się 7.09.2022 r. o godzinie 10:00 na dziedzińcu Toszeckiego Zamku. Plakat - Bibliolato 2022

 

 

Kiedy otwarte w soboty

Książka na telefon, zadzwoń - 32 233 43 44

 

Plakat - Projekt dla dzieci w wieku przedszkolnym. Mała Książka Wielki Człowiek - Zapraszamy dzieci do biblioteki

 

 

Biblioteka w Toszku

 

Początki Biblioteki w Toszku sięgają roku 1946, kiedy powstał dekret Krajowej Rady Narodowej (17.04.1946 r.) O bibliotekach i opiece nad zbiorami bibliotecznymi. Rok później Toszek otrzymał pierwsze przesyłki z książkami, dzięki którym biblioteka powstała i rozpoczęła swoją działalność. Jej pierwsza siedziba znajdowała się na toszeckim rynku. Oficjalne otwarcie miało miejsce jednak dopiero 16.01.1949 r.

W 1968 r. Biblioteka zmieniła swoją siedzibę – została przeniesiona do zabytkowego Zamku, do dwóch pomieszczeń od strony wschodniej. Do 1975 r. działała pod nazwą Gromadzka Biblioteka Publiczna, a po likwidacji powiatu jako Gminna Biblioteka Publiczna. W ciągu kilkudziesięciu lat Biblioteka posiadała filie w Ciochowicach, Paczynie, Kotulinie, Sarnowie, Wilkowiczkach i Ligocie Toszeckiej, jednak w chwili obecnej nie posiada już ani jednej filii.

W 1990 r. biblioteka otrzymała dodatkowe pomieszczenie na pierwszym piętrze, gdzie powstał Oddział dla Dzieci, w 1994 Zarząd Gminy podjął decyzję o włączeniu Biblioteki w struktury Ośrodka Kultury, likwidując jej osobowość prawną. Obecnie Biblioteka to Dział Bibliotek Centrum Kultury „Zamek w Toszku” i znajduje się w dwóch pomieszczeniach na pierwszym piętrze w budynku bramnym.

Zgodnie z Porozumieniem nr. RPU 00288.2020 z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie woli przejęcia przez Gminę Toszek od Powiatu Gliwickiego zadania w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej, Dział Bibliotek Centrum Kultury „Zamek w Toszku” rozpoczął  w dniu 1 grudnia 2020 r. realizację w/w zadań.

Biblioteka gromadzi literaturę piękną oraz popularnonaukową z różnych dziedzin wiedzy, zgodnie z potrzebami środowiska. Księgozbiór jest systematycznie powiększany dzięki środkom samorządowym, dotacji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, dotacji Starostwa Powiatowego oraz darów. Ze względu na zawartość treściową zbiory gromadzone w Bibliotece mają charakter uniwersalny, tzn. zawierają wydawnictwa z wszystkich dziedzin wiedzy. Księgozbiór przekazany ze zlikwidowanej Powiatowej Biblioteki Publicznej w Gliwicach to księgozbiór regionalny: wszystkie publikacje w nim zawarte dotyczą naszego regionu, w szczególności powiatu gliwickiego, ale także śląska i ważnych dla niego postaci. Księgozbiór ten zawiera również wydawnictwa fachowe, które są niezbędne w wykonywaniu ustawowych zadań biblioteki powiatowej.

W swojej codziennej pracy Biblioteka nie tylko gromadzi, opracowuje i udostępnia swój księgozbiór, ale jest również punktem animacji kultury, stara się integrować czytelników poprzez organizowanie imprez kulturalnych takich jak np. wystawy, konkursy, warsztaty, poranki głośnego czytania, spotkania autorskie czy bibliolato.

 

Wypożyczalnia dla dzieci i dorosłych

 

Biblioteka Powiatowa