Projekty Drukuj

 

Projekty w trakcie realizacji:


Nazwa projektu: Remont i uroczyste otwarcie studni toszeckiego zamku

Cel projektu: remont studni toszeckiego zamku oraz wypromowanie jej jako nowej atrakcji turystycznej Zamku w Toszku poprzez organizację imprezy otwierającej atrakcję. Operacja wykorzystuje istniejącą już małą infrastrukturę turystyczną-studnię. Realizacja operacji ma na celu zaspokojenie potrzeb kulturalnych mieszkańców Gminy Toszek, mieszkańców Spichlerza Górnego Śląska oraz turystów odwiedzających toszecki zamek. Celem jest wzrost atrakcyjności turystycznej Zamku w Toszku a tym samym obszaru Spichlerza Górnego Śląska

Planowane rezultaty: remont studni, organizacja uroczystego otwarcia podczas którego zostanie wygłoszona prelekcja „Zaopatrywanie zamków średniowiecznych w wodę pitną”, odbędzie się koncert muzyczny i zostanie wystawiony spektakl teatralny który powstanie w wyniku realizacji warsztatów teatralnych

Kwota dofinansowania: 25 000zł
Projekt „Remont i uroczyste otwarcie studni toszeckiego zamku” realizowany jest w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” PROW na lata 2007 – 2013 i jest  współfinansowany  ze środków Unii Europejskiej   w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” – mały projekt Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013

PROW logosy

 

Nazwa projektu: „Jak odnaleźć skarb?- promocja Zamku w Toszku wśród młodych turystów”

Cel projektu: Celem zadania jest popularyzacja legendy związanej z zamkiem w Toszku,  a poprzez to promocja zamku w Toszku wśród najmłodszych turystów odwiedzających ten zabytek.

Planowane rezultaty: publikacja książeczki dla dzieci pt. ”Jak odnaleźć skarb ? – promocja zamku w Toszku wśród młodych turystów”.

Kwota dofinansowania: 2 000zł
Projekt „Jak odnaleźć skarb?” – promocja Zamku w Toszku wśród młodych turystów został dofinansowany ze środków Śląskiej Organizacji Turystycznej.

 

Projekty zrealizowane:

2012 r. Promocja zabytków znajdujących się na Szlaku Spichlerza Górnego Śląska – sposobem na poprawę atrakcyjności wizerunku obszaru.

2010. r. Złote Średniowiecze na Zamku w Toszku