Sekcja plastyczna Print

Sekcja plastyczna GRAFIT
instruktor: artysta plastyk mgr Agata Przewieźlik

            Na zajęcia sekcji plastycznej uczęszcza spora grupa młodych artystów w wieku od 5 do 10 lat. Na zajęciach mają możliwość poznania wiele technik plastycznych, nie tylko tych ogólnie znanych: malarskich, rysunkowych, collage, wyklejanek, ale również nowatorskich i autorskich, co wzbogaca ich świat i możliwości artystycznej wypowiedzi. Pomysły i wyobraźnia młodych artystów z grupy „Grafit” nie ma granic, o czym możemy się przekonać na wystawach prac organizowanych przez Centrum Kultury „Zamek w Toszku” oraz konkursach plastycznych w których na przestrzeni wielu lat brali udział mali artyści osiągając sukcesy na skalę ogólnopolską, a nawet międzynarodową.
Sekcja plastyczna działająca na toszeckim zamku ma wieloletnią tradycję. Na przestrzeni 10 lat była prowadzona przez panią Agatę Przewieźlik oraz panią Ewę Hajduk. Na zajęcia uczęszczały dzieci i młodzież w wieku przedszkolnym, szkolnym i gimnazjalnym. Wielu młodych twórców w tych starych zamkowych murach odkrywało swoje talenty i stawiało pierwsze kroki w plastycznym świecie. Tutaj odkrywali w sobie plastyczne pasje, a teraz wielu z nich kończy studia o profilach artystycznych.
Zapraszam na zajęcia wszystkich chętnych, którzy również chcieliby przeżyć niezwykłą przygodę z plastyką. Pamiętajcie, jeśli malowanie, rysowanie i wszelkie inne twórcze działania sprawiają Wam przyjemność, to znaczy, że posiadacie coś niezwykle cennego; pasję i talent. Jeśli chcecie ten talent rozwinąć i cieszyć się swoją plastyczną pasją przyjdźcie na zamek!

 Agata Przewieźlik