Polish (Poland)English (United Kingdom)De

BIP

Kalendarz imprez

<<  May 2019  >>
 Mo  Tu  We  Th  Fr  Sa  Su 
    1  2  3  4  5
  6  7  8  9101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

Projekty RPO WSL 2007 -2013

"Przyjeżdżajcie ludzie

do Toszka"
PROMOCJA

PDF Print

 


 

"Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby”

 

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

 

Priorytet VI. Zrównoważony rozwój miast

Działanie 6.2. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych, Poddziałanie 6.2.2 Rewitalizacja - „małe miasta”

 

Umowa o dofinansowanie projektu: UDA-RPSL.06.02.02-00-048/10-00

 

 

Beneficjent: Centrum Kultury „Zamek w Toszku”

 

Tytuł Projektu: Rewitalizacja Gotyckiej Wieży Zamkowej z przeznaczeniem na Centrum Ekspozycji Historycznych Zamek w Toszku oraz rewitalizacja budynku stajni wraz z zagospodarowaniem otoczenia”


Koszt całkowity projektu                    3 031 542,88 zł.


Koszt kwalifikowany                          2 438 034,73 zł.


Kwota dofinansowania Projektu        1 828 526,04 zł.


wkład własny                                       609 508,69 zł. 

 

Krótki opis projektu:

Dzięki realizacji projektu, obiekty zamkowe i ich otoczenie zostaną zrewitalizowane i przystosowane do pełnienia nowych funkcji gospodarczych, edukacyjnych, turystycznych, rekreacyjnych, społecznych i kulturalnych.
Modernizacja infrastruktury technicznej wieży oraz budynku byłych stajni uchroni obiekty od dalszej degradacji i stworzy warunki do dalszego rozwoju obiektów.

Projekt przyczyni się do likwidacji istotnych problemów gospodarczych na obszarze rewitalizowanym i umożliwi przywrócenie ładu przestrzeni publicznej. Inwestycja przewiduje techniczne udogodnienia dla osób niepełnosprawnych. Rewitalizacja zabytku wpisanego do rejestru zapewni jego prawidłowe funkcjonowanie i wykorzystanie zgodnie
z Lokalnym Programem Rewitalizacji Gminy Toszek

 

W ramach inwestycji przewiduje się:

 

  • renowację oraz aranżację gotyckiej wieży zamkowej,

  • renowację dachu budynku stajni i wieży,

  • renowację i konserwację elewacji budynku stajni wraz z portalem,

  • modernizację infrastruktury budynku byłych stajni (remont sieci kanalizacyjnej w budynku byłych stajni i wieży wraz z podłączeniem jej do sieci miejskiej),

  • odtworzenie instalacji wodno- kanalizacyjnej oraz centralnego ogrzewania w wieży zamkowej,

  • wymianę instalacji elektrycznej i oświetlenia w wieży zamku w Toszku

  • zakup wyposażenia wieży

  • zagospodarowanie otoczenia zamku

 

 

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013
znajdują się na stronie
www.rpo.slaskie.pl


Wirtualny spacer po toszeckim zamku

 

 
Centrum Kultury
,,Zamek w Toszku''


tel./fax: 32 233 44 93
tel.: 32 233 43 44

Numer konta bankowego:
38 8454 1024 2008
1400 0062 0001

 
Polecamy:

UM TOSZEK GOK Rudziniec CK Knurów MDK Gliwice Nowiny Gliwickie
European Agricultural Fund for Rural Development: Europe investing in rural areas. Operation co-financed with European Union resources within the framework: Implementation of local development strategies – small project of the Rural Development Programme for the years 2007 -2013. Leaflet prepared in Culture Centre Toszek Castle. Managing Authority of the Rural Development Programme for the years 2007 – 2013 Minister of Agriculture and Rural Development
 
Main page Contacts Search Contacts Search